2.1 Økosystem

Hvad betyder økologisk?
Økologisk er et adjektiv og referer til en organisme eller et anatomisk organ. I vores henseende er det organisme delen og henvisning til økologi. Økologi betyder økologisk livsstil, økologisk landbrug og/eller økologiske produkter. Lad os starte helt fra begyndelsen.

Økologiske produkter - spiselige eller ej - kommer fra en afgrøde, der dyrkes økologisk på en mark. Og økologisk betyder uden skadelige kemikalier; pesticider, insekticider, herbicider og gødning.

Og når landbruget er økologisk vil du opretholde balancen i jorden og respektere og tage vare på det vitale økosystem.


Pesticider og insekticider
Især pesticider og insekticider er vigtige at se nærmere på. Disse effektive - men skadelige kemikalier er nogle af de største forskelle mellem konventionelt og økologisk landbrug. For at forstå konsekvenserne af at bruge sådanne skal vi huske, at disse kemikalier oprindeligt er blevet opfundet for at udrydde. At udrydde uønskede vilde planter og insekter - som sådan ville øge produktionen af feltet.

Tænk over det ... vores økosystem består af en forskelligartet og en omhyggelig balanceret gruppe af planter, insekter og dyr. Hvad sker der, når vi kontinuerligt dræber insekterne (både dem vi vil komme til, og dem det også vil gå ud over)? Vi sætter økosystemet under et stort pres. Når en del af økosystemet falder i antal, dvs. insekter, så derefter begynder den næste kæde, (for eksempel fugle) at sulte og deres antal begynder at falde og så videre. Det er en nedadgående spiral.

Neonics
En anden meget kritisk konsekvens af insekticidbrugen er det stejle fald i bestøvere, som omfatter forskellige slags insekter, mest kendte og vigtigste er honningbien.
Enten på grund af udryddelsen af vilde blomster (i konventionelle marker og byer) eller på grund af insekticider, der indeholder neonicotinoid, også kendt som neonics, har bestøvere set en ødelæggende virkning. Neonic virker ved at angribe bestøveres nerveceller, kompromitter deres adfærd og dræber dem ofte direkte. Neonics bruges på mere end 140 forskellige typer afgrøder, fra æbler, tomater og hvede til ris og sojabønner.
Neonics blev opfundet, solgt og brugt bredt fra 1990'erne. EU forbød de farligste neonik i 2018, men ikke hele gruppen. Og dette forbud omfatter EU's produktion, ikke produktion uden for EU.

Bestøvere er afgørende for at bringe liv til den næste generation af æbletræer, vilde jordbær og mange andre frugter, blomster, korn og grøntsager.

Og med hensyn til bestræbelserne på at opnå maksimal feltproduktion; det er i strid med naturen og kun for den kortsigtede fordel for de personer, der drager fordel af det.

Når du dyrker økologisk, får du en lavere markproduktion, og generelt gælder dette for alle afgrøder.

GÅ TILBAGE TIL TOC ACADEMY >>

Skriv en kommentar

Kommentarer bliver modereret før de bliver publiceret.