1.1 Mål for bæredygtig udvikling

Bæredygtighed defineres gennem 3 overordnede og indbyrdes forbundne områder: Miljø, social og økonomi.

Det var definitionen fra Brundtland rapporten fra 1987. Og den bruges stadig rundt om i verden, dvs. nogle virksomheder har en tredobbelt bundlinje. Det betyder ikke kun, at økonomien måles, men også det sociale område overvåges såvel som indvirkningen på miljøet.

I 2015 underskrev næsten alle ledere rundt om i verden en fælles og aftalt plan, målene for bæredygtig udvikling, som er en indtrængende opfordring til handling fra alle lande - udviklede lande og udviklingslande - i partnerskab. De erkender, at udryddelse af fattigdom og andre afsavn skal gå hånd i hånd med strategier, der forbedrer sundhed og uddannelse, mindsker uligheden og ansporer til økonomisk vækst - alt imens vi tackler klimaændringerne og arbejder på at bevare vores have og skove.

Moderne brug af begrebet bæredygtighed er bred og vanskelig at definere præcist, men SDG gør bæredygtighed til en måde at handle og måle på.

Mange miljøforkæmpere og økologer hævder, at bæredygtighed opnås gennem balancen mellem arter og ressourcerne i deres miljø. Da dette typisk praktiseres inden for forvaltning af naturressourcer, er målet at opretholde denne ligevægt, hvilket betyder, at de tilgængelige ressourcer ikke må tømmes hurtigere, end ressourcerne naturligt genereres.

Uanset om det økonomiske aspekt tages i betragtning eller ej, handler bæredygtighed om en balance og i høj grad om det eksisterende samarbejde mellem biosfæren og den menneskelige civilisation.

SDG er 17 overordnede mål og 169 delmål. Disse er alle et billede af områder rundt om i verden der er ude af balance. Og alle mål skal nås inden 2030.

 

GÅ TILBAGE TIL TOC ACADEMY >>

Skriv en kommentar

Kommentarer bliver modereret før de bliver publiceret.