ØKOLOGISK ABC

Hvad betyder økologisk?

Økologisk som adjektiv: vedrørende afledt af eller karakteristisk for levende planter og dyr. Som navneord, ethvert stof, der er afledt af animalsk eller vegetabilsk materiale.

Økologisk landbrug med hensyn til bomuldsproduktion vedrører levende planter og dyr og vedrører økologi. Når du taler om et steds økologi, refererer det til mønstret og balancen i forholdet mellem planter, dyr, mennesker og miljøet på det specifikke sted.

Lad os starte helt fra begyndelsen
Økologiske produkter, spiselige eller ej, kommer fra afgrøder, der dyrkes økologisk. Økologisk landbrug er en tilgang til produktion, der ikke bruger skadelige kemikalier; pesticider, insekticider, herbicider og gødning.

Målet er at arbejde hen imod miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtig produktion, opretholde et tæt forhold til naturen, støtte og pleje de vitale økosystemer.

Pesticider og insekticider
Brugen af pesticider og insekticider i landbruget er et vigtigt spørgsmål at se nærmere på. Disse effektive, men skadelige kemikalier markerer den største forskel mellem konventionelt og økologisk landbrug. For at forstå konsekvenserne af at bruge disse produkter skal vi huske, at disse kemikalier oprindeligt blev opfundet for at dræbe. Deres opgave var at udrydde uønskede vilde planter og dyr (såsom insekter) fra markerne - da det ville øge markens produktion.
Tænk over det ... vores økosystem består af en forskelligartet og en omhyggelig balanceret gruppe af planter, insekter og dyr. Hvad sker der, når vi kontinuerligt dræber insekterne (både dem vi vil komme til, og dem det også vil gå ud over)? Vi sætter økosystemet under et stort pres. Når en del af økosystemet falder i antal, dvs. insekter, så derefter begynder den næste kæde, (for eksempel fugle) at sulte og deres antal begynder at falde og så videre. Det er en nedadgående spiral.

En anden meget kritisk konsekvens af insekticidbrugen er det stejle fald i bestøvere, som omfatter forskellige slags insekter, mest kendte og vigtigste er honningbien.
Enten på grund af udryddelsen af vilde blomster (i konventionelle marker og byer) eller på grund af insekticider, der indeholder neonicotinoid, også kendt som neonics, har bestøvere set en ødelæggende virkning. Neonic virker ved at angribe bestøveres nerveceller, kompromitter deres adfærd og dræber dem ofte direkte. Neonics bruges på mere end 140 forskellige typer afgrøder, fra æbler, tomater og hvede til ris og sojabønner.
Neonics blev opfundet, solgt og brugt bredt fra 1990'erne. EU forbød de farligste neonik i 2018, men ikke hele gruppen. Og dette forbud omfatter EU's produktion, ikke produktion uden for EU!

Bestøvere er afgørende for at bringe liv til den næste generation af æbletræer, vilde jordbær og mange andre frugter, blomster, korn og grøntsager.

Og med hensyn til bestræbelserne på at opnå maksimal feltproduktion; det er i strid med naturen og kun for den kortsigtede fordel for de personer, der drager fordel af det.

Når du dyrker økologisk, får du en lavere markproduktion, og generelt gælder dette for alle afgrøder.

Hos The Organic Company mener vi, at økologisk landbrug er fremtiden, det er et must. Konventionelt landbrug er destruktivt og bør forbydes. Så vi er nødt til at beskæftige os med den ulempe, som er en lavere felt produktion.

For at håndtere lavere felt produktion, har vi fremhævet 3 løsninger/ændringer i adfærd:

1. MINDRE OG BEDRE
The Organic Company arbejder med "mindre og bedre" strategi, der forstår god kvalitet og god funktionalitet uden hurtige mode- eller sæsonfarver med fokus på at fremme alternativer til engangsartikler. Vi vil gerne se denne strategi i mange flere mainstream-forretninger. Vi er nødt til at indse, at mange engangsprodukter generelt bruger den samme mængde råvarer som genanvendelige materialer, hvilket gør skiftet (fra engangs til genanvendeligt) et vigtigt skridt i retning af en meget bedre ressource styring.

Måske vil vores generationer en dag blive kendt som "engangsgenerationerne" eller "affaldsgenerationerne". Er det sådan, du vil huskes?

2. MADSPILD
I fødevareindustrien fra høst til detailhandel (detail selv er ikke inkluderet!) 14% af alle fødevarer er affald. Dette tal bliver større, når hele forsyningskæden er inkluderet, og et område, vi er nødt til at forbedre. Vidste du, at omkring 1,4 millioner bananer smides ud hver dag i UK?

Referencer: Organic Authority New Food Magazine Science Daily

3. POSITIV UDVIKLING INDEN FOR ØKOLOGISK LANDBRUG
Endelig er det vigtigt at se på udviklingen. Økologisk landbrug har gennem årene forbedret produktionen med miljøvenlige metoder, der ikke krænker jorden.
For at understrege den konventionelle og dermed kritiske adfærd kom der for nylig en FN-rapport med et ødelæggende budskab: Vi har set en udryddelse af op til 1 million arter, og den samlede biomasse er skrumpet til 82%, og det er hovedsageligt sket i de seneste årtier.

Udover ovenstående diskussion har GOTS-certificeret økologisk bomuldsproduktion lavere vandforbrug og mindre CO2-udledning sammenlignet med konventionelt bomuldslandbrug.

Du kan læse mere om dette samt GOTS certificering i andre stillinger.

Referencer:  Soil Association The Food and Agriculture Organization Britannica The Guardian The Food and Agriculture Organization Soil Association – Myth busters