ER KONVENTIONEL BOMULD VIRKELIG SÅ SLEMT?

Ja, det er så slemt og så destruktivt, at det bør være forbudt. Det er vores mening, og nedenfor vil vi bringe din opmærksomhed over på forskellige aspekter af den konventionelle bomuldsindustri.

PESTICIDER

Den primære forskel er pesticider. Konventionelt landbrug bruger meget, mens økologisk landbrug slet ikke bruger pesticider. De følgende kapitler uddyber pesticider og konsekvenserne af at bruge dem.
Et pesticid er ethvert giftigt stof, der anvendes til at dræbe dyr, svampe eller planter, der anses for at forårsage økonomisk skade på afgrøder og prydplanter eller er sundhedsfarlige for mennesker eller husdyr. Alle pesticider forstyrrer normale metaboliske processer i skadegøreren og klassificeres ofte efter den type organisme, de er beregnet til at kontrollere; herbicid, insekticid, fungicid, fumigant.

Referencer: Britannica Wikipedia

INSEKTICIDER
Insekticider kategoriseres af ethvert giftigt stof, der bruges til at dræbe insekter. Sådanne stoffer anvendes primært til bekæmpelse af skadedyr, der angriber dyrkede planter eller til at eliminere sygdomsbærende insekter i bestemte områder. Dette er målet, men andre insekter i jorden og omkring planten lider også af disse giftige stoffer.

De syntetiske kontaktinsekticider er de primære midler til insektbekæmpelse. Generelt trænger de let ind i insekter og er giftige for en bred vifte af arter (målrettet og ikke-målrettet). Bomuldsplanter sprøjtes med insekticider, mange af kemikalierne i disse produkter er forbudt i vest, men de fleste indiske arbejdere slider barfodet og uden masker. Hvilket gør sprøjtning af disse pesticider til en miljøkatastrofe såvel som en menneskelig en.

Konventionel bomuld er afgrøden ved hjælp af de meste insekticider og pesticider i verden, det bruger ca. 16% af verdens insekticider og 7% af pesticider.

Referencer: The Guardian Britannica

VANDFORBRUG OG FORURENING
The World Economic Forum har identificeret vandmangel som en af de 10 største globale risici for samfundet i løbet af de næste 10 år, men størstedelen af bomulden dyrkes i lande, der allerede står over for alvorlig vandstress. Så når et kilo bomuld tager så meget som 20.000 liter vand at producere, er det et stort, ofte glemt og ødelæggende problem for os og vores økosystemer.

De fleste økologiske bomuld dyrkes i regn fyldte områder, det betyder landmænd som er afhængige af regn til at vande deres bomuld, i stedet for at skulle udvinde vand fra jorden. GOTS-certificeret bomuldsproduktion (fra landbrug til slutprodukt) bruger 91% mindre vand sammenlignet med konventionel bomuldsproduktion. En anden måde at sige det på: At købe en GOTS-certificeret T-shirt i økologisk bomuld ville spare 2.457 liter vand sammenlignet med en konventionel.

Endelig er der spørgsmålet om spildevand. I konventionel bomuldsproduktion forurenes spildevandet ofte og indeholder rester fra tungmetaller og andre miljøskadelige ingredienser og renses sjældent. I alle dele af GOTS økologisk bomuldsproduktion renses spildevandet, før det igen returnerer til cyklussen. Så meget som 20% af den globale vandforurening er et resultat af farvning af tekstiler på den konventionelle måde. Udsættelse for disse kemikalier forårsager langsigtende komplikationer for både mennesker og dyr.

ØKOSYSTEMER
Et økosystem defineres som det levested, hvor dyr, planter og mikroorganismer interagerer med ikke-levende faktorer som landskaber og temperatur. I et balanceret økosystem findes der en indbyrdes afhængighed mellem hvert element, affaldsmaterialer kan anvendes af andre levende dyr, planter og organismer i systemet. Alle arter er vigtige og bidrager til at holde økosystemet i balance.

Når mennesker dyrker pesticider og udnytter jorden, bliver den nedbrudt og ude af balance. Dette er resultatet af konventionelt landbrug og repræsenterer størstedelen af vores dyrkede arealer. Afgrødeproduktionen udgør 11% af den globale arealanvendelse (hvilket er 36 procent af alle de arealer, der skønnes at være noget egnet til afgrødeproduktion).

Det er ødelæggende, og på et vist tidspunkt er det ikke muligt at vende det, det påvirker hele vores økosystem i en nedadgående spiral.

Økologisk landbrug er en måde at drive landbrug på, der forsøger at være i partnerskab med naturen i stedet for at dominere den. Økologiske landmænd kan ikke anvende syntetiske stoffer (f.eks. gødning, pesticider, lægemidler), og de er nødt til at genoprette den naturlige økologiske balance, fordi et fungerende økosystem er deres vigtigste produktive "input".

Læs mere om vores GOTS-certificerede produkter her